Βάση Γνώσεων

Κατηγορίες


Πιο Δημοφιλή Άρθρα


 Outlook express (IMAP με SSL)

Για να ρυθμίσετε το Outlook Express ώστε να στέλνει αλληλογραφία με χρήση IMAP και  SMTP μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.Παρακαλώ αλλάξτε τις παρακάτω παραμέτρους με τις παραμέτρους αλληλογραφίας σας....

 Microsoft Outlook 2002/2003

To configure Outlook Express to send and receive email using our servers using IMAP and SMTP over SSL/TLS, please follow the steps below. Please replace: Please replace the values with your current values  user@example.com with your...